Kljub logotip

naročnik Mladinski klub celje   leto 2006                                                                 nerealizirano

Fotografija

Ilustracija